ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมัน

ราคา

แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันในประเทศ

ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดของทุกปั้ม อาทิเช่น ปตท. บางจาก และเชลล์ ติดตามข่าว-ความเคลื่อนไหวราคา-โปรโมชั่นน้ำมันในประเทศ

ราคาน้ำมันปั้มปตท.

ราคาน้ำมันปั้มปตท.

 • ประเภท
 • ราคา
 • โซฮอล91
 • 28.98/ล.
 • โซฮอล95
 • 29.25/ล.
 • E20
 • 27.74/ล.
 • E85
 • 22.44/ล.
 • ดีเซล
 • 28.79/ล.
 • NGV
 • 16.01/กก.
 • LPG
 • 17/กก.

กระทรวงพลังงาน : 02-09-21. 12:00 น.

ราคาน้ำมันปั้มบางจาก

ราคาน้ำมันปั้มบางจาก

 • ประเภท
 • ราคา
 • โซฮอล91
 • 28.98/ล.
 • โซฮอล95
 • 29.25/ล.
 • E20
 • 27.74/ล.
 • E85
 • 22.44/ล.
 • ดีเซล
 • 28.79/ล.
 • NGV
 • 15.48/กก.
 • LPG
 • -

กระทรวงพลังงาน : 02-09-21. 12:00 น.

ราคาน้ำมันปั้มเชลล์

ราคาน้ำมันปั้มเชลล์

 • ประเภท
 • ราคา
 • โซฮอล91
 • 28.98/ล.
 • โซฮอล95
 • 29.25/ล.
 • E20
 • 27.74/ล.
 • E85
 • -
 • ดีเซล
 • 29.09/ล.
 • NGV
 • -
 • LPG
 • -

กระทรวงพลังงาน : 02-09-21. 12:00 น.

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น(ถ้ามี) ราคาจริงในต่างจังหวัดอาจแตกต่างกัน

ราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงจากตลาด Brent ที่ลอนดอน และตลาด WTI (West Texas Intermediate) ที่สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันต่างประเทศดังกล่าว เป็นราคาที่ตลาด Brent, WTI ล่าสุด ข้อมูลจริงอาจเปลี่ยนแปลงและดีเลย์ประมาณ 5 นาที

ราคา NGV

ราคาก๊าซ NGV จาก ปตท.ล่าสุด อัพเดทข่าวสาร-การเปลี่ยนแปลงก๊าซ NGV

วันที่ บาท/กก เปลี่ยนแปลง
16 Mar 2016 13.47 -0.03
21 Jan 2016 (กบง.มีมติลอยตัวราคา NGV แบบมีเงื่อนไข
โดยให้ปตท.ประกันราคาไม่ให้เกิน 13.50 บ./กก. เป็นเวลา 6 เดือน)
13.50 -0.00
8 Sep 2015 13.50 +0.50
31 Jan 2015 13.00 +0.50
3 Dec 2014 12.50 +1.00
1 Oct 2014 11.50 +1.00

หมายเหตุ : ราคา NGV ดังกล่าว เป็นราคาตามประกาศล่าสุดซึ่งยังมีผลใช้อยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับน้ำมัน

  • ประเภทของน้ำมันเบนซิน
  • ประเภทของน้ำมันเบนซิน

   เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และอาจได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ แล้วนำมาผสมสารเพิ่มคุณภาพ และสารเติมแต่ง เป็นน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับประเทศไทย น้ำมันเบนซินที่มีให้บริการตามสถานีบริการน้ำมันทั่วไป มีดังต่อไปนี้

   • น้ำมันเบนซินพิเศษ หรือที่เราเรียกกันว่า เบนซิน ออกเทน 95 เหมาะกับรถยนต์นั่งทั่วไป หรือรถบรรทุกเล็กที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
   • น้ำมันเบนซินธรรมดา หรือที่เรียกกันว่า เบนซิน ออกเทน 91 ซึ่งเพิ่งประกาศยกเลิกไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค.56 ที่ผ่านมา
   • แก๊สโซฮอล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ผสมระหว่างน้ำมันเบนซินกับ แอลกอฮอล์ (เอทานอลที่ผลิตจากพืชผลการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด )
    ในบ้านเราจะแบ่งออกเป็น แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (E10, E20 และ E85) และ แก๊สโซฮอลออกเทน 91 (E10) ซึ่งตัวเลขหลังตัว E นี้จะเป็นตัวบอกสัดส่วนระหว่างน้ำมันเบนซินกับแอลกอฮอล์ว่ามีอยู่เท่าไร
    - E10 ผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล์ 10%
    - E20 ผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล์ 20%
    - E85 ผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 15% กับ แอลกอฮอล์ 85%
  • ประเภทของน้ำมันดีเซล
  • ประเภทของน้ำมันดีเซล

   เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน แต่จะมีช่วงของจุดเดือดและความข้นใสสูงกว่า เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดสูง (High Compression) และ สามารถจุดระเบิดได้เอง น้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

   • น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องรอบเร็ว หรือที่เรียกกันว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ส่วนมากใช้กับรถยนต์ทั่วไป เรือขนาดเล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้าง
   • น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องรอบช้า หรือที่เรียกกันว่า น้ำมันดีเซลหมุนช้า นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมและเรือขนาดใหญ่ ปัจจุบันประเทศไทย จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ 2 ชนิด คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งมีไบโอดีเซลผสมอยู่ในสัดส่วน 1.5 - 2% และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ซึ่งเมื่อปี 2554 ทางภาครัฐก็ได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้น้ำมันดีเซล B5 กันมากขึ้น

   ไบโอดีเซล

   เป็นการนำน้ำมันจากพืชหรือไขมันของสัตว์มาผ่านการสังเคราะห์และสกัดให้ให้อยู่ในรูปของเมทานอล เพื่อให้ได้สาร เอสเตอร์ แล้วจึงนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล

   สำหรับการนำไปใช้ในรถยนต์ จะมีการผสมไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่ต่างกันไป เช่น น้ำมันดีเซล 97% ผสมกับไบโอดีเซล 3% จะเรียกกันว่า B3 หรือ น้ำมันดีเซล 95% ผสมกับไบโอดีเซล 5% ก็คือ B5 นั่นเอง

  • ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)
  • ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)

   ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas Vehicles) หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า NGV คือ ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas - CNG) ก๊าซธรรมชาตินี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปัจจุบัน เมื่อเผาไหม้แล้วจะเป็นเชื้อเพลิงสะอาด และส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและแก๊สหุงต้ม

   • รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (Dedicated NGV) ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานโดยตรง ใช้เครื่องยนต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ เหมือนอย่างที่รถกระบะ ทาทา ซีนอน ทำออกมาขาย และที่รถร่วมบริการ ขสมก. ใช้กันอยู่
   • รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ระบบสองเชื้อเพลิง (Bi-Fuel System) ซึ่งระบบที่สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซินหรือใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยเพียงปรับสวิตช์เลือกใช้เชื้อเพลิงบริเวณคอนโซลรถ
   • รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ระบบเชื้อเพลิงผสม (Dual-fuel system) ซึ่งเป็นระบบใช้น้ำมันดีเซล ร่วมกับก๊าซ NGV

   ดูรถที่ใช้ก๊าซ NGV ทั้งหมด

  • LPG
  • LPG คืออะไร?

   LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม แบบใส่ถังที่ใช้กันตามบ้านทั่วไป เป็นหนึ่งในพลังงานจากฟอสซิล เช่นเดียวกับน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบหรือ Crude Oil ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า LPG นั้นเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เพราะว่าบริษัทน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเป้าไปที่น้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลัก ในเมืองไทยนิยมใช้ในรถยนต์กันมานานมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมในรถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก เนื่องจากราคาถูกกว่าน้ำมัน

   ดูรถที่ใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you