วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 6/2/62 ประจำ วันที่ 6 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 6/2/62 ประจำ วันที่ 6 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,528.06

ขาย

10,000.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 5/2/62 ประจำ วันที่ 5 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 5/2/62 ประจำ วันที่ 5 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,528.06

ขาย

10,000.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 4/2/62 ประจำ วันที่ 4 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 4/2/62 ประจำ วันที่ 4 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,528.06

ขาย

10,000.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/2/62 ประจำ วันที่ 1 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/2/62 ประจำ วันที่ 1 ก.พ. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,573.54

ขาย

10,550.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/1/62 ประจำ วันที่ 28 ม.ค. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/1/62 ประจำ วันที่ 28 ม.ค. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,497.74

ขาย

9,975.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/1/62 ประจำ วันที่ 26 ม.ค. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/1/62 ประจำ วันที่ 26 ม.ค. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,497.74

ขาย

9,975.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/1/62 ประจำ วันที่ 25 ม.ค. 62 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2562 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/1/62 ประจำ วันที่ 25 ม.ค. 62 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ เวลา 9.20 น.

ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 

ราคาทอง 2 สลึง ละ

บาท

รับซื้อ

9,399.20

ขาย

9,875.00

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     

ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you