เปิด 10 อันดับ บจ. “ปันผล” สูงสุดในตลาดหุ้นไทย นำโดย LPN อยู่ที่ 28.11% รองมา TAE อยู่ที่ 14.96% แม้ช่วงนี้บจ. ทยอยขึ้น XD  แต่โบรกฯ แนะยังทยอยสะสมได้ แต่เน้นหุ้นที่มีดิวิเดนยิลด์4%ขึ้นไป P/Eไม่เกิน15เท่าหรือมีปันผลระหว่างกาล2-3%  กลุ่มกองอสังหาริมทรัพย์ รีท กองโครงสร้างพื้นฐานมาแรง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ เศรษฐกิจไทยติดลบ ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ปี 2563 ปรับตัวลงเกือบ50%จากปี 2562 จึงทำให้บจ.มีการการจ่ายปันผลลดลง  แต่ก็มีหลายบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลโดยมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (ดิวิเดนยิลด์)สูงสุด10อันดับในตลาดหุ้นไทย(ทั้งSETและmai  ข้อมูลจากเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 มี..2564) ดังนี้

1. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN อัตราเงินปันผลตอบแทน 28.11%

2. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE  อัตราเงินปันผลตอบแทน 14.96%

3. บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ FAS อัตราเงินปันผลตอบแทน 14.38%

4. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)หรือ OTO อัตราเงินปันผลตอบแทน 13.78%

5. บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MBAX อัตราเงินปันผลตอบแทน 12.22%

6. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI อัตราเงินปันผลตอบแทน 11.60%

7. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ABPIF อัตราเงินปันผลตอบแทน  11.35%

8. บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UPF อัตราเงินปันผลตอบแทน 11.23%

9. บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL อัตราเงินปันผลตอบแทน 10.90%

10. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK อัตราเงินปันผลตอบแทน 10.63%

แม้ว่าตอนนี้ฤดูกาลจ่ายปันผล หุ้นหลายตัวจะทยอยขึ้นXD แล้ว แต่ผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ยังเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดหุ้นไทย  เพราะนอกจากจะชนะอัตราเงินเฟ้อแล้ว ยังดีกว่าเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของไทย ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นปันผลในช่วงนี้ โบรกฯแนะนำกลยุทธ์  “ถือยาวขึ้น สกัดหาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่4% ขึ้นไปทยอยสะสมรับปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายปันผลปี2564 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า หุ้นปันผลยังลงทุนได้ แต่ต้องเลือกหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 4% ขึ้นไป และยังมีโอกาสจ่ายปันผลระหว่างกาลเฉลี่ย2-3% อย่างในกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ กองอสังหาริมทรัพย์ รีทและกองโครงสร้างพื้นฐาน  อีกทั้งยังทยอยสะสมได้เพราะภาพรวมปีนี้แนวโน้มการทำกำไรบจ.ดีขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้มีโอกาสจ่ายปันผลปี2564 ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชียพลัส จำกัด กล่าวว่าหากลงทุนหุ้นปันผลช่วงนี้ที่ส่วนใหญ่ทยอยขึ้นXDไปแล้ว การเข้าลงทุนต้องใช้กลยุทธ์ ซื้อและถือยาวขึ้น คัดหุ้นที่จ่ายปันผลเฉลี่ย4% ขึ้นไป มีระดับP/E ไม่เกิน15เท่า รวมถึงแม้จะแรงขายช่วงนี้แต่บริษัทมีกำไรเติบโตต่อเนื่อง 

โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีอนาคต ได้แก่ กองอสังหาริมทรัพย์ รีทและกองโครงสร้างพื้นฐาน  รวมถึงกลุ่มวัสดุก่อสร้าง แนะนำ LH, QH,ORI, SPALI, DCC,MCS หรือกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ต้องเลือกรายตัว เช่น RATCHและหุ้นอื่นๆที่รายได้ไม่ปรับตัวลดลงในช่วงโควิด-19

อย่างไรก็ตามหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงก็ ไม่ได้มาจากตัวเงินปันผลก็ได้ บางครั้งก็มาจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ต้องระวังราคาเต็มมูลค่าควรหลีกเลี่ยงการ เก็งกำไร เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ได้มักไม่คุ้มค่ากับการเก็งกำไรหากหุ้นโดนแรงขายทำกำไร

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you